خرید لباس بتمن فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره) در مورد نماز وحشت

فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)نماز وحشتسؤال 142- دو نفر يا بيشتر در يك روز دفن شده‏اند آيا جايز است يك نماز ليلة الدفن براى هر دو بخوانيم به اين كه بعد از نماز بگوييم و ارفع ثوابها الى قبر فلان و فلان؟
جواب: مانعى ندارد از اتيان آن به صورت رجاء. واللََّه العالم.
سؤال 143- آيا جايز است براى انسان بخواند نماز وحشت در هر شب كه خواست و هديه كند ثواب آن را به هر مؤمنى كه گرديده در روز همان شب؟
جواب: مانند مسئله سابق است در حكم