خرید لباس بتمن فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره) در مورد نبش قبر

فتاوای آیت الله العظمی خوئی (قدس سره)نبش قبرسؤال 144- ميت را دفن كردند بعد از دفن ملتفت شدند كه حنوط نشده تكليف چه است؟
جواب: اگر خوف ضرر و هتكى بر ميت نباشد بايد نبش كرد و تدارك نمود. واللََّه العالم.
سؤال 145- در صورتى كه حنوط ميت فراموش شود آيا بايد نبش قبر بشود يا نه؟ (اين مسئله را در رساله منهاج الصالحين مرقوم نفرموده‏ايد. )
جواب: بلى اگر موجب هتك و توهين نباشد نبش مى‏كنند ولو بيرون آوردن لازم نيست همان داخل قبر قابل تدارك است حنوط و لكن براى نماز بايد بيرون آورند اگر موجب هتك نباشد و الا بر سر قبرش نماز خوانده مى‏شود.
سؤال 146- در زلزله طبس به قرار مسموع عده‏اى از زنهاى مقتولات‏[1] را با طلاهايى كه همراه داشته‏اند دفن نموده‏اند، آيا اين عمل سبب اتلاف مال نيست و اگر در مثل اين موارد، زيور آلات آنان را دفن نكنند و تشخيص وارث آنها، متعذر[2]يا متعسر[3]) باشد، چه بايد كرد؟ جواب: دفن با طلاها جائز نيست، و اتلاف مال است و بايد بيرون آورد، و از موارد جواز نبش است، و اگر صاحبان آن طلاها معلوم نباشد حكم مجهول المالك دارد كه بايد به اذن حاكم شرع صدقه داده شود
1] زنهايى كه در اثر زلزله فوت شده‏ اند
[2] غير ممكن
[3]مشكل و سخت